Digital Agenda for Estonia 2021+

      

16. september 2019

Swissôtel Tallinn

Pildid

Konverentsist

e-Eesti tulevikukonverents “Digital Agenda for Estonia 2021+” toimub Swissôtel Tallinnas, 16. septembril 2019. Konverents vaatab tulevikku ja küsib, kuhu liigub maailm, kuidas e-Eesti on meid teeninud ja millele edaspidi keskenduda, et tehnoloogia arengust ühiskonnana jätkuvalt kasu lõigata?

 Päeva juhivad ja modereerivad Karen K. Burns ja  Mari-Liis Lind

Mari-Liis Lind on Eestis, Jaapanis, Singapuris ja Lõuna-Koreas tegutseva laste tehnoloogia- ja loovuskiirendi VIVITA tegevjuht ning IT-valdkonnas tegutsevaid naisi ühendava MTÜ Tech Sisters kaasasutaja. Karenil on 15 aasta pikkune kogemus IT ja IKT sektorites töötamisega peamiselt juhi ja müügidirektori rollides. Ta on SIFR OÜ kaasasutaja ja COO, ettevõte tegeleb masinõppe ja tehisintellekti lahenduste pakkumisega rahvusvahelisel tasandil.

Konverentsi töökeel on inglise ja eesti keel, sünkroontõlkega.

Ajakava

16. september 2019

08:30 – 09:00 Saabumine, osalejate registreerimine, tervituskohv.

09:00 – 09:15 Avakõne. Siim Sikkut

09:15 – 10:00 Rudy de Waele: kuhu maailm liigub ja kuidas riik kannul püsib?

10:00 – 10:30 Hans-Christian Boos, digipööre ettevõttes ja tühitöö kaotamine.

10:30 – 11:00 Kohvipaus

11:00 – 11:20 Pawel Swieboda, Euroopa vaatenurgast räägib Pawel Swieboda, European Political Strategy Centre asejuht. EPSC on Euroopa Komisjoni majasisene mõttekoda. Enne Euroopa komisjoni mõttekojaga liitumist juhtis ta aastatel 2006 kuni 2015 Varssavis asuvat mõttekoda demos EUROPA – Centre for European Strategy, mis tegeles Euroopa liidu poliitikaga. Veel enne seda oli ta Euroopa Liidu asjade osakonna peadirektor Poola välisministeeriumis

11:20 – 11:50 Sikkut-Viik-Kattel: tagasi- ja edasivaade Eesti infoühiskonna arendustööle.

11:50 – 12:20 Mikk Tarros (Noorteühenduste liit) ja Taivo Pungas (automatiseerimise juht ettevõttes VERIFF): noored & e-Eesti tulevik.

12:20 – 12:40 Dmitri Rozgonjuk (TÜ): nutiseadmed, infoküllus ja aju. Kuidas suureneva infovooga toime tulla?

12:45 – 13:30 Lõuna

13.30-15.00 Töötoad. Paralleelsed töötoad  toimuvad grupitöö formaadis ja nende eesmärk on ootuste, ambitsiooni ja tegevussuundade väljaselgitamine tuleviku infoühiskonna arendamiseks alljärgnevatel teemadel: 1.Tuleviku e-riik ja teenused, 2. Digitaalne majandus ja ettevõtlus ning 3. Digilahendused üksikisiku ja ühiskonna teenistuses

15:00 – 15:30 Kohvipaus

15:30 – 16:30 DebattDebateerime selle üle, kumb on suurem väärtus – kas uute rakenduste kiire turule toomine või küberturvalisus. Kas otstarbekam on innovatsioon võimalikult kiiresti teoks teha ning küberturbega hiljem tegeleda või on mõistlik küberturbele juba alguses suurt tähelepanu pöörata. Milline maine on parem – kiire innovaator vs turvaline innovaator? Milline peaks olema Eesti lähenemine ülemaailmses innovatsioonikonkurentsis?

Väitluses esindavad Tanel Tammet ja Lauri Almann turbegurusid ning Linnar Viik ja Margus Püüa innovaatoreid. Debatti modereerib Raul Rikk

16:30 – 17:00 Töötubade /moderaatorite/ kokkuvõtted

17:00-17:10 Eesti IKT-sektori rohe-deklaratsiooni esitlus

17:10- 18:00 Sotsialiseerumine ja kohv

Töötoad

Paralleelsed töötoad  toimuvad grupitöö formaadis, mida igaüht veab moderaator ning toetavad sütitavad kõnelejad. Töötubade eesmärk on ootuste, ambitsiooni ja tegevussuundade väljaselgitamine tuleviku infoühiskonna arendamiseks alljärgnevatel teemadel:

1. Tuleviku e-riik ja teenused. Kuidas riigi teenused tulevikukindlaks ehitada? Arutelu juhib Ragnar Siil, sissejuhatus teemasse: Kristo Vaher (MKM), Helena Lepp (MKM Infoühiskonna teenuste arendamise osakond).

2. Digitaalne majandus ja ettevõtlus. Millised sammud aitavad arendada digitaalset majandust? Arutelu juhib Juhan Madis Pukk (ITL). Sissejuhatus teemasse: Merete Norby (made.dk) ja Robert Krimmer (TTU).

3.Digilahendused üksikisiku ja ühiskonna teenistuses. Kuidas digitaalses maailmas ühiskonnana toime tulla ja sellest kasu lõigata? Arutelu juhib Mari-Liis Lind. Sissejuhatus teemasse: Mats Volberg (Tartu Ülikool) ja Mari Rell (Arenguseire Keskus, Riigikogu Kantselei) ning Hannes Krause (Riigikantselei).

Vali oma töötuba registreerudes!

Töötubade saaliküsitluse worksup rakenduse tulemused

Asukoht

e-Eesti tulevikukonverents toimub Swissôtel Tallinnas, keset Tallinna südalinna. Vanalinna vahetus läheduses. NB! Swissôtel Tallinn asub tasulise parkimise alas ja konverentsi külalistele ei võimaldata selle raames tasuta parkimist. Võimalusel kasuta ühistransporti.

Registreeru

Konverentsile registreerimine on lõppenud.

Käesolevale üritusele registreerudes töödeldakse Teie isikuandmeid ainult käesoleva üritusega seotud informatsiooni jagamiseks ning aruandluse koostamiseks. Konverentsi filmitakse ja fotografeeritakse

Konverentsi korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine”, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.